народна майстер України
folk master of Ukraine

LIVES IN

UKRAINE

CONTACTS

НАЗВА НАДАНОЇ РОБОТИ

“Молодиця”

DOLL NAME

“Ukrainian young woman”

STORY

I am Inna Luppa, Kyiv, puppeteer, folk master of Ukraine, art critic.
Art and creativity have been with me all my conscious life. Since childhood, I was brought up on the monographs of famous world artists. Later I received my education at the National Academy of Fine Arts and Architecture. By profession, I am an art critic.
I started doing decorative handicrafts in 2010. At first decoupage was my passion. I learned most of the artistic techniques used in decoupage and decorated more than 1000 wooden and ceramic blanks.I have been making and studying Ukrainian folk dolls for more than 10 years. Based on research, I study and make replicas. I want to create my own recognizable style. I try to improve my works by adding embroidery, elements of traditional folk clothing for the dolls. Now dolls became my main form of creativity, it led me to participate in exhibitions and brought me together with like-minded masters of motanka dolls.
Since 2020, I have been participating in exhibitions of the National Union of Folk Art Masters and the National Union of Artists of Ukraine. I am also a participant, laureate and winner of Ukrainian and international exhibitions, festivals and competitions. I have awards and diplomas. My dolls are owned by museums and private collections.
In 2021, the National Union of Folk Art Masters of Ukraine certified me as a folk master of puppetry.
I love my passion for dolls and proud of my work.

UKRAINIAN

Інна Луппа, м.Київ, лялькарка, народний майстер України, мистецтвознавиця.
Мистецтво та творчість зі мною були все моє свідоме життя. Ще з дитинства я виховувалася на монографіях відомих світових художників, тому не дивно, що освіту я здобувала у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. За фахом я мистецтвознавиця, критикеса з образотворчого мистецтва. 
Декоративно-прикладною творчістю я почала займатися з 2010 року. Спочатку це був декупаж. Я вивчила більшість художніх технік, що застосовуються у декупажі, та задекорувала понад 1000 дерев’яних та керамічних заготовок. 
Вже більше 10 років я роблю та вивчаю українську народну ляльку. Спираючись на дослідження, вивчаю конструктивні основи ляльок, роблю репліки. Прагну досягнути свого почерку та стилю. Намагаюся вдосконалювати свої роботи, додаючи вишивку, адаптовані до ляльки елементи традиційного народного вбрання. Лялька стала основним моїм видом творчості, вона привела мене до участі у виставках та звела з лялькарками-однодумцями. 
З 2020 року я беру участь у виставках Національної спілки майстрів народного мистецтва та Національної спілки художників України. Також я є учасником, лауреатом та переможцем українських та міжнародних виставок, фестивалів та конкурсів. Маю нагороди та дипломи. Мої ляльки є власністю музейних та приватних колекцій.
У 2021 році Національна спілка майстрів народного мистецтва України атестувала мене на народного майстра з лялькарства. 
Люблю я своє захоплення ляльками. Люблю і пишаюся своєю справою.