LIVES IN

UKRAINE

CONTACTS

НАЗВА НАДАНОЇ РОБОТИ

Трипільська лялька «Квітка Життя»

DOLL NAME

Trypillya doll «Flower of Life»

STORY

Dolls appeared in my life more than ten years ago, when I had a need to make things full of goodness, light and native traditions in order to make people happier.

The history of creating dolls began with the decision to make a home protective amulet in accordance with traditions. This is how my path of studying different ways of creating motanka dolls, getting to know them and admiring them began. Life is divided into “before” and “after”. Making motanka dolls is medicine for my soul and for the people around me.

For the first time in my life, I dared to have such an experience – to send my motanka doll to an exhibition, very exciting and unusual for me

UKRAINIAN

Ляльки з’явилися в моєму житті більше десяти років тому, коли в мене виникла потреба робити речі, сповнені добром, світлом і рідними традиціями для того, аби люди ставали хоч на хвилину більш щасливими.
Історія створення ляльок почалася з рішення зробити оберіг, правильно, у відповідності з традиціями. Так почався шлях вивчення різних способів створення ляльок, знайомство з ними, захоплення ними. Життя розділилося на “до” і “після”. Лялькарство – ліки для моє душі і для людей, що мене оточують.
Вперше в житті насмілилася на такий досвід – відправити свою мотанку на виставку, дуже хвилююче і незвично для мене