folk art master of Ukraine

LIVES IN

Dnipro, UKRAINE

CONTACTS

НАЗВА НАДАНОЇ РОБОТИ

Мамина колискова

DOLL NAME

Mother’s lullaby

STORY

My acquaintance with the folk doll began by accident, at the exhibition “Petrykivskyi Divotsvit” in 2015, where I saw very beautiful and “live” motanka dolls of the master Inna Ivinska. I’ve bought several of her works and asked to come to her master class.
Eventually, motanka dolls, as well as books about them, filled all my free time and space at home. I became interested in the history of knotted motanka dolls, learned works of other craftswomen.
I consider the Motanka doll as a carrier of Ukrainian culture, a symbol of Ukrainian heritage. While creating a doll, I feel like a magician, not only a craftswoman. It is so interesting to watch when dolls are born from simply colorful scraps. Each doll has its own story, character, beckons by the depth and kindness of its image.

My author’s vision – in a modern author’s doll. I try to combine modern and past heritage of Ukrainian traditions. I like to recreate dolls in national and ethnic style. The doll is the mood of my soul!
My dolls are in private collections in France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Brazil, Turkey, USA, Portugal, Great Britain, Israel, Estonia, Belgium.

UKRAINIAN

Моє знайомство з народною лялькою почалося випадково, на виставці «Петриківський Дивоцвіт» у 2015 році, де я побачила дуже гарні та «живі» ляльки майстра Інни Івінської. Придбавши декілька її робіт, захотіла прийти до неї на майстер-клас.
Згодом, ляльки, а також монографії про них, заполонили весь мій вільний час та простір вдома. Я почала цікавитись історією виникнення вузлових ляльок, знайомилась з ляльками інших майстринь. 
Ляльку-мотанку розглядаю як носій української культури, символом українського надбання. Під час створення ляльки відчуваю себе не майстром, а чарівницею. Так цікаво спостерігати, коли з різнокольорових клаптиків народжуються маленькі копії людей. Кожна лялечка має свою історію, характер, манить до себе глибиною та добротою свого образу. 
Авторська розробка-в сучасній авторській ляльці намагаюсь поєднувати сучасне та минуле надбання українських традицій. Подобається відтворювати ляльки у національному та етно стилі. Лялька -це настрій моєї душі!
Мої ляльки є у приватних колекціях у Франції, Італії, Німеччини,Польщі, Ірландії, Бразилії, Туреччини,США, Португалії, Великобританії, Ізраїлю,Естонії, Бельгії.